© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna decembrie
ceaslov
naste, ca sà ridice chipul cel mai ìnainte càzut.    Troparul Sfìntului, glasul al 4-lea:  Si pàrtas obiceiurilor si urmàtor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare  ai aflat, de Dumnezeu ìnsuflate, spre suirea privirii la cele ìnalte. Pentru  aceasta cuvìntul adevàrului drept ìnvàtìnd si cu credintà ràbdìnd pìnà la  sìnge, sfintite Mucenice Ignatie, roagà-te lui Hristos Dumnezeu sà  mìntuiascà sufletele noastre.    Condacul ìnaintepràznuirii, glasul al 3-lea:      Podobie: Fecioara astàzi... Fecioara astàzi pe Cuvìntul cel preavesnic, merge ìn pesterà, sà-L  nascà ìn chip de negràit; dàntuieste lumea auzind, slàveste cu ìngerii si  cu pàstorii pe Cel ce va sà Se arate prunc tìnàr, Dumnezeu cel mai ìnainte  de veci.     Condacul Sfìntului, glasul al 3-lea:          Podobie: Fecioarà astàzi...  Ziua cea purtàtoare de luminà a nevointelor tale celor luminate, mai  ìnainte vesteste tuturor pe Cel ce S-a nàscut din Fecioarà ìn pesterà, cà  de aceasta ìnsertìnd din dragoste ca sà te ìndulcesti te-ai gràbit sà fii  sfìrtecat de fiare. Pentru aceasta de Dumnezeu purtàtor te-ai chemat,  Ignatie màrite.  21. Sfìnta Mucenità Iuliana cea din Nicomidia; Sfìntul Temistocle. 22. Sfìnta Mare Mucenità anastasia; sfintii Mucenici Hrisogon si Teodota. 23. X Sfintii zece Mucenici din Creta; Cuviosii Pavel si Naum. 24. Sfìnta Cuvioasà Mucenità Eugenia si cele ìmpreunà cu dìnsa.  Dezlegare la vin si untdelemn. 25. (   ) Nasterea cea dupà trup a Domnului Dumnezeu si Mìntuitorul  nostru Iisus Hristos. Praznic si dezlegare la toate cele de mìncare din acestà zi  pìnà ìn ajunul Bobotezei. Mijloceasurile nu se citesc.