© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
...taina teologie; deci cu credinţă Te lăudăm pe Tine, pe un  Dumnezeu întru o Stăpânie şi în trei Ipostasuri.          Slavă... Pentru ca să arăţi, Stăpâne, nouă nevrednicilor milostivirea bogăţiei  Tale celei neurmate, ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău către a noastră  sărăcie, aducându-ne pe noi prin Crucea Sa la strălucirea cea dintâi. Deci  luminează-ne pe noi acum şi ne întăreşte cu Dumnezeiescul Tău Duh, ca  să nu cădem nebuneşte din înălţimea răscumpărării.  Şi acum...  Ziditorule a toate, Biserica luminoasă a dumnezeieşti Tale Stăpânii  celei în trei Străluciri ne arăta pe noi, şi ne învredniceşte cu curăţie a sluji  Ţie, şi slava Ta cea nemărginită cu mintea a o vedea. Pentru rugăciunile  Născătoarei de Dumnezeu, pe care cu vrednicie o mărim.  Închinare Preasfintei Treimi:  Toate puterile sufletului meu, veniţi să ne închinăm unuia Dumnezeu  în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.  Toate cugetele inimi mele, veniţi să ne închinăm Treimii celei ce se  cinsteşte întru o unime.  Toate simţirile trupului meu, veniţi să ne închinăm şi să plângem  înaintea Domnului, Celui ce ne-a zidit pe noi.   Cuvină-se cu adevărat a ne închina Ţie, şi a Te slăvi, şi a mulţumi  Ţie, Preasfântă şi de o fiinţă Treime, pe Care toate puterile cereşti,  Heruvimii şi Serafimii cu cântări întreite Te laudă; toate cetele sfinţilor cu  glasuri de mulţumire Te preaânalţă şi Căreia toată zidirea în cer şi pe  pământ cu cuviinţă sfântă se închină.