© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva Viata Cuvioasei Parascheva
Viata si petrecerea Cuvioasei    Maicii noastre Parascheva cea Nouà, cea din Epivate      (scrisà de Matei smeritul, Mitropolitul mirelor cod.Patriarh. 161, f.54-66) Nimic nu este atìt de folositor si mìntuitor pentru suflet si mai necesar  decìt orice alt lucru làudat, cìt a istorisi faptele iubitoare de Dumnezeu ale  sfintilor bàrbati, vietile si ispràvile lor care stìrnesc si ìntàrìtà pe lucràtorii  virtutii si pe cei dispusi cu osìndie spre fàptuire la ìncà si la mai mare  sìrguità, si la mai mare rìvnà; iar pe cei trìndavi si nepàsàtori ìi scoalà, ca  dintr-un somn si ca dintr-o betie, la trezvia sufletului si ìi ìndeamnà sà  lepede moleseala usuràtàtii si sà se ìnalte càtre piscul virtutilor. Dar cìnd  sìnt istorisite cu amànuntime cele mai bune dintre ispràvile din viata unei  femei sfinte, sau [se descrie] schimbarea slàbiciunii femeiesti ìn bàrbàtie  sau lupta ei si biruinta ìmpotriva demonilor, cu cìt mai mult aceste ispràvi  nu ìi trezesc si ìì ìndreaptà pe toti spre mai mare rìvnà? Asa este si viata si  petrecerea fecioarei Parascheva, acum làudatà, si asa este dumnezeiasca  dragoste si laudà a noastrà fatà de ea, care, fiind tàlmàcità cu ostenealà  din graiul bulgàresc pe limba greacà si dàruità voua, iubitorilor de  Dumnezeu, ca un dar de mult pret, cred cà va desfàta sufletul iubitor de  Dumnezeu al  oricui o citeste.