© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre Puterile ceresti si càtre toti Sfintii
Fericite ìnaintemergàtorule, cel ce ai petrecut viatà stràinà singuraticà,  fà-mà stràin de tot chinul, rugìnd pe Iisus, iubitorul de oameni, ìmpreunà  cu dumnezeiestii prooroci, cu apostolii, cu ierarhi si cu sfintile osti ale  mucenicilor.  Slavà...  Cel ce ai luminat pe ierarhi Tài si pe sfintii mucenici, Doamne, si ai  màrit dumnezeiasca adunare a cinstitelor femei, care vitejeste au pàtimit;  pentru rugàciunile acestora miluieste-mà, Cel ce stii toate greselile mele,  cele fàrà de numàr.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Preasfìntà Fecioarà, care ai nàscut pe Cuvìntul, Cel cu totul sfìnt,  izgoneste toatà mìhnirea si ìntristarea sufletului meu, si ìndeamnà gìndul  meu sà facà lucruri dumnezeiesti, ca sà te màresc cu credintà si cu  dragoste. Cìntarea a 6-a:  Irmos: Curàteste-mà, Mìntuitorule...  Ca sà mà izbàveascà de chinul cel gàtit acolo, Heruvimi, Scaune,  Domnii, ìngeri, Arhangheli, Càpetenii si Puteri, rugati pe Stàpìnul a toatà  fàptura.  Cu cetele Apostolilor si cu ostile mucenicilor, ìnaintemergàtorule,  propovàduitorule al lui Hristos, roagà pe Iisus, iubitorul de oameni,  Dumnezeul nostru, ca sà aflàm milà, ìn ceasul judecàtii.  Slavà...  Sfìntà mucenità Tecla, ceea ce esti ìntìia dintre femeile care tare au  pàtimit, ìmpreunà cu acelea, roagà pe milostivul Dumnezeu, ca sà ne  izbàvim de ìntunericul patimilor si de ispitele cele de multe feluri. 
ceaslov