© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Dimitrie
te làudàm asa:  Bucurà-te, cà sezìnd ìn temnità tu vesel te-ai aràtat.  Bucurà-te, cà Hristos din ceruri spre tine a càutat.  Bucurà-te, cà cercetare de la El prin ìngeri ai primit.  Bucurà-te, càci cu frumoasà cununà din rai ìntru luminà mare la tine a  venit.  Bucurà-te, cà vederea ìngerului mult te-a bucurat.  Bucurà-te, cà el capul cu cununà ti-a ìncununat.  Bucurà-te, cà primind cununà, din inimà ai multumit:  Bucurà-te, cà pe vràjmasul foarte mult l-ai scìrbit.  Bucurà-te, cà pace, ìmbàrbàtare si ìntàrire, prin ìnger ai luat.  Bucurà-te, cà prin ràbdare ìntemeietor dreptei credinte te-ai aràtat.  Bucurà-te, cà ìntru dìnsul bucurìndu-te te-ai veselit.  Bucurà-te, cà pentru dìnsul sìngele a-ti vàrsa ai dorit.  Bucurà-te, Izvorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!  Condacul al 7-lea: ìncepìnd a se lumina de ziuà, au intrat ostasii ìn temnità la tine, Mare  Mucenice, aflìndu-te stìnd vesel la rugàciune, si ìndatà a ìnceput a te stràpunge  cu sulitele; iar tu, Nevoitorule, cu suflet viteaz ai ridicat mìna dreaptà,  ìnpungìndu-te ìntìia sulità ìn coastà, ìnchipuind astfel Patima lui Hristos,  Domnul tàu, Cel cu sulita ìmpuns; ìm mìinile Lui ti-ai dat sfìntul tàu suflet,  cìntìnd: Aliluia! 
ceaslov