© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
nespusà minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roagà-L sà ne  mìntuiascà pe noi.  Apoi Doxologia si troparele Nàscàtoarei de Dumnezeu, dupà care preotul  citeste acestà: Rugàciune Càtre Preacurata Nàscàtoare de Dumnezeu O, preamilostivà Stàpìnà a mea, nu mà lepàda pe mine, nevrednicul, ci  primeste aceastà putinà rugàciune a mea, din buzele mele cele ìntinate si  o du Fiului tàu si Dumnezeului nostru, Care S-a nàscut cu trupul prin tine  spre mìntuirea noastrà; Care pentru noi pàcàtosii S-a ràstignit si S-a  ìngropat si a ìnviat a treia zi. Desi fàràdelegea mea este mai grea decìt  toate fàràdelegile, totusi tìlharii si desfrìnatii pe care iubitorul de oameni,  pentru nemàsurata Lui milostivire, i-a primit si i-a miluit, ìmi dau  ìndràznire; si cu toate cà nu te aveau pe tine, mijlocitoare bunà, nu le-a  ìnchis usa milostivirii Sale. Cum sà nu mà primeascà dar si pe mine, care  nàdàjduisc ìn ajutorul tàu? Milostiveste-te deci spre mine, Doamna mea,  càci poti toate cìte le voiesti, iar cele pe care le ceri de la Fiul tàu le si  iau fàrà ìndoialà, deoarece pe tine te-a fàcut mijlocitoare crestinilor.  Pentru aceasta pe tine te binecuvìntàm si te preaìnàltàm ìn veci vecilor.  Amin.  
ceaslov