© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
   Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:   Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de  Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne  izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.  Apoi: Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al  pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.  Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,  Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toti vecii; Lumină din lumină,  Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o  fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din  ceruri, şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioară şi S-a facut  om. Şi S-a rastignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a  îngropat. Şi a înviat a treia zi dupa Scripturi.  Şi S-a înăltat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.   Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Cărui  Împărăţie nu va avea sfârşit.  Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl  purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slavit, Care a  grăit prin prooroci.   Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.  Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.  Aştept învierea morţilor.   Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.