© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Antonie cel Mare
Bucurà-te, cà urmìnd povetilor tale, adunàm sufletului bogàtie.  Bucurà-te, Pàrinte Antonie!  Condacul al 6-lea: Propovàduitor al dreptei credinte te-ai aràtat celor fàrà de Dumnezeu  si, voind a te face mucenic, cu bàrbàtie ìn oras ai intrat; dar, neìmplinìndu-  ti dorinta, cu singurà bunàvointà te-ai fàcut desàvìrsit nevoitor, cìntìnd lui  Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 6-lea:  Ca un luceafàr ìn pustiul Egiptului stràlucind, ìntunericul ìnselàciunii  ai gonit, sàvìrsind pururea tàmàduiri, prin tine Dumnezeu S-a preaslàvit;  pentru care primesti de la noi acestea:  Bucurà-te, cel prin care se ìmpodobesc cuviosii.  Bucurà-te, cel prin care oamenii se mìntuiesc.  Bucurà-te, dumnezeiascà mìngìiere a bolnavilor.  Bucurà-te, harul cel dumnezeiesc al càlàtorilor.  Bucurà-te, cà ai vindecat prin rugàciune pe cea ìndràcità.  Bucurà-te, preafericite, cel ce de toti te-ai depàrtat.  Bucurà-te, cà ìndatà ìn pustie ai fugit.  Bucurà-te, cel ce ai uneltit viata ìngerescà.  Bucurà-te, cel ce te-ai fàcut dumnezeiesc slujitor.  Bucurà-te, cel ce te-ai aràtat pentru noi mijlocitor càtre Domnul.  Bucurà-te, povàtuitorul poporului càtre Dumnezeu.  Bucurà-te, ìmpàciuitorul oamenilor cu Dumnezeu.  Bucurà-te, Pàrinte Antonie!
ceaslov