© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
preadulcea vorbire cu El, cìntìndu-i cu cutremur: Aliluia!      Icosul al 9-lea:  Ritorii cei mult gràitori nu se pricep ìn deajuns si nu ìnteleg, cum tu  cel cu nume mare, Sfinte Ilie, ìn trup omenesc fiind, asemànàtor nouà ìn  neputinte, ai fost ràpit cu trupul la cer prin carul si caii de foc, care s-au  aràtat tie. Deci, minunìndu-ne de ìnàltarea ta la cer, slàvim pe Dumnezeu,  Cel ce te-a ìnàltat astfel si cu umilintà cìntàm tie:  Bucurà-te, cel ce cu minunata ìnfrìnare ai omorìt ìn tine pe omul cel  vechi. Bucurà-te, cel ce, cu focul rìvnei dumnezeiesti, ai ars ìn tine toatà  cugetarea cea materialà.  Bucurà-te, cel ce ridicìndu-te la cer, dàruiesti neamului omenesc  veselie si viata vesnicà o ìntàresti.  Bucurà-te, cel ce esti ìnsemnat de la Dumnezeu cu cinstea si slava  cea mai presus de fire si mai mult decìt proorocii cei vechi ai fost  preamàrit.  Bucurà-te, cel ce ai fost ìntìmpinat cu bucurie de cetele ìngeresti ìn  locasurile ceresti.  Bucurà-te, cà numele tàu ìn toatà lumea se cinsteste si rìvna ta  pentru Dumnezeu se preamàreste.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua  veniri a lui Hristos!  Condacul al 10-lea:  Vrìnd Preabunul Dumnezeu sà mìntuiascà poporul lui Israel de ìnselàciunile  lui Baal, te-a ales pe tine mare Proorocule, drept unealta voii Sale sfinte, si te-a  umplut cu putere dumnezeiascà de a ìntoarce pe cei fàrà de lege, de a ìndrepta  pe cei pàcàtosi, de a lumina pe cei ìntunecati si pe toti sà-i ìnveti a cìnta lui  Dumnezeu: Aliluia! 
ceaslov