© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 8-lea: Toti cìrmuitorii binecredinciosi, avìnd nàdejdea càtre tine, ìn orice  ìntìmplare nu de vor rusina, Pàrinte spiridoane, fiind tu crestinàtàtii mare  folositor; pentru aceea nu trece cu vederea si ale noastre rugàciuni,  milostive, si ne ajutà si ne izbàveste de toate nevoile, màcar cà sìntem  nevrednici de aceastà dobìndire vom cìnta ìmpreunà cu tine lui Dumnezeu:  Aliluia!     Icosul al 8-lea:  Avìnd puterea darului primità de la Dumnezeu, tu ai prefàcut seceta ìn  ploi, precum si multimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugàciuni,  Sfinte, s-a contenit, si de foametea aceea spàimìntàtoare s-a usurat  poporul cel  ce o astepta, risipindu-se jitnitele strìngàtorilor de grìu;  pentru care cìntàm tie:  Bucurà-te, scàparea din foametea cea nevàzutà.  Bucurà-te, cà tu, ca alt Ilie, ai prefàcut seceta cea tare a vremii ìn  ploi.  Bucurà-te, cel prin ale càrui primite rugàciuni s-au oprit ploile cele  prisositoare.  Bucurà-te, nàdejdea cea bunà a lucràtorilor de pàmìnt.  Bucurà-te, multumirea celor ce seamànà cu credintà.  Bucurà-te, secerisul cel ìmbelsugat al semànàtorilor.  Bucurà-te, càmàrasul cel bogat al sàracilor.  Bucurà-te, cà ìn orice vreme de secetà, cerìnd ajutorul tàu, ìl si  dobìndim.  Bucurà-te, cà de la tine primim ajutor pururea.  Bucurà-te, mìngìierea celor cuprinsi de nevoi.  Bucurà-te, lauda credinciosilor.  Bucurà-te, tàrinà bine roditoare.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov