© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
rugàciunea si, tinzìndu-si mìinile càtre cer, a vàzut minunata  vedenie. Un tìnàr luminos si slàvit, cu ìnfàtisare stràlucità si cu limpede  glas aràtìndu-se ei, i-a spus cu blìndete: “O, preabunà fecioarà, Cel ce  pentru mìntuirea oamenilor S-a ràstignit, murind si ìnviind, Dumnezeul  ìngerilor si Domnul oamenilor, Iisus Hristos, ìti porunceste tie, celeia ce  te-ai ràstignit lumii, murind si ìnviind prin lucràrile virtutilor, sà iesi din  pustiul acesta si sà te ìntorci ìn patria ta si acolo sà te sàvìrsesti si sà  pleci la El, ca sà fii ìmpreunà cu El”. Acestea spunìndu-i-le ìngerul, s-a  fàcut nevàzut, iar ea, uimità fiind de neasteptata aràtare, pe de o parte, se  minuna de frumusetea vederii, iar pe de altà parte, se tulbura pentru  plecarea din dulcea pustie. Càci nimic nu stràluceste atìt sufletul, nimic  nu curàta atìt mintea si nimic nu te face sà vezi cele ceresti, cìt viata  pustniceascà si linistità. Dar iaràsi se bucura de despàrtirea de trup si de  odihna si izbàvirea din trudele si oastenelile si sudorile cele dupà viata  singuraticà si de a fi cu Hristos, desàvìrsità frumusete, cea cu adevàrat  vrednicà de toatà dorirea.  Pentru aceea, ìncrezìndu-se cuvintelor ìngerului pe care ìl vàzuse, a  plecat càtre cetatea care ìmpàràtea peste celelalte, ìntru care a petrecut  la fel ca ìn pustie prin tària rugàciunii si prin nevointele cele dupà  Dumnezeu. Si nu au putut tumulturile, si tulburàrile, si zgomotele cetàtii