© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Apoi stihirile acestea, glasul al 8-lea:   Însuşi glasul: Să lăudăm toţi cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cântări dumnezeieşti:  pe Tatăl cel fără de început şi pe Fiul cel preavesnic şi pe Duhul cel de o  fiinţă; pe Stăpânia cea în trei ipostasuri, o Dumnezeire, o Împărăţie şi o  Domnie, o Voie şi o Putere, înaintea Cărora tot genunchiul se închină, al  celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt (de două ori).  Tatălui şi Fiului şi Duhului toţi să ne închinăm, Treimii celei de o  fiinţă şi nedespărţite, pe Care neâncetat o laudă în ceruri puterile cele  fără de trup; iar noi, mila şi îndurările Aceleia pe pământ mărturisind,  strigăm: Părinte cel ce ne-ai zidit şi Fiule cel ce ne-ai răscumpărat şi  Duhule Sfinte cel ce ne sfinţeşti pe noi toţi, Treime Sfântă, slavă Ţie (de  două ori).  Când ai voit din început a zidi neamul omenesc, Doamne, atunci a zis  Fiul Tău cel fără început şi Duhul cel de o fiinţă, mult Îndurate: Să facem  om după chipul şi asemănarea Noastră. Pentru aceasta, minunându-ne de  iconomia cea iubitoare de oameni, pentru noi, strigăm: Treime Sfântă şi  bine purtătoare de grijă, Făcătorule şi Dumnezeul nostru, slavă Ţie.   Când se săvârsea de către Ioan botezul în Iordan, închinarea Treimii  s-a arătat: că Tatăl pe Fiul iubit L-a numit, şi Fiul a primit de la rob  botezul, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel din cer S-a pogorât. Pentru  aceasta prin dumnezeiasca vedere învăţându-ne Taina, cu credinţă,  strigăm: Treime cea de o fiinţă, Care aşa ai binevoit a Te arăta, miluieşte  şi ne mântuieşte pe noi.