© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
prin graiul buzelor tale atrimis ploaie ìmbelsugatà si pasnicà pàmintului  ìnsetat; iar fiii lui Israel, ìnvrednicindu-se de aceastà mare milostivire, cu  inimà umilità si multumire au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!      Icosul al 7-lea:  O nouà fàràdelege a adàugat faptelor sale celor rele necinstitul  ìmpàrat Ahab, cìnd a poruncit sà-l omoare pe nevinovatul Nabot si i-a ràpit  via. Drept aceea, mustrìnd pe ìmpàratul càlcàtor de lege, i-ai profetit,  sfinte Proorocule, cà, ìn locul unde a fost omorìt Nabot, porcii si cìinii ìi  vor linge sìngele, iar Isabela, femeia lui, o vor mìnca cìinii si toatà casa lui  va fi nimicità. Cunoscìnd cà aceastà profetie grozavà s-a ìmplinit, ne  cutremuràm strigìnd:  Bucurà-te, groaznicule ràzbunàtor al asupritilor si asupra celor cu  inimà ìmpietrità.  Bucurà-te, apàràtor tare al orfanilor si a celor nàpàstuiti.  Bucurà-te, cel ce pedepsesti pe càlcàtorii orìnduielilor Sfintei Biserici  Ortodoxe. Bucurà-te, cel ce ai coborìt din domnie pe defàimàtorul numelui lui  Dumnezeu. Bucurà-te, cel ce cu cuvìntul nimicesti ca prin tràsnet gìndurile cele  rele.  Bucurà-te, cel ce cunosteai viitorul ca si prezentul, si cele  ìndepàrtate ca pe cele apropiate le-ai proorocit.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua  veniri a lui Hristos!  Condacul al 8-lea: Purtare de grijà minunatà si mai presus de fire ti-a aràtat Domnul,  Proorocule, cìnd a poruncit corbilor nesàtiosi si sàlbatici sà te hràneascà, ìn  timpul foametei, lìngà rìul Cherit, unde ìti petreceai timpul ìn rugàciuni si ìn  
ceaslov