© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfintilor Voievozi Mihail si Gavriil
Bucurà-te, cel prin care se ìntàresc credinciosii.  Bucurà-te, cel prin care se ìnfricoseazà tiranii.  Bucurà-te, Mihaile, slujitorule al legii!  Condacul al 8-lea: Stràinà minune, vàzìndu-te pe tine Valaam vràjitorul, si ìn urmà David  proorocul, tie, o, fericite Mihaile, ìn grabà zicìnd, s-au ìnchinat; unul cu  fricà ìncremenind, iar celàlalt lui Dumnezeu strigìnd: Aliluia!     Icosul al 8-lea:  Ca un purtàtor de fulger atotstràlucitor si ìntru totul bucuros ai venit  càtre cea plinà de dar, Gavriile, aducìndu-i bunele vestiri de bucurie.  Pentru aceasta si eu, bucurìndu-mà, te fericesc pe tine cìntìnd tie:  Bucurà-te, vestitorule al bucuriei celei nesfìrsite.  Bucurà-te, dezlegàtorule al blestemului celui de demult.  Bucurà-te, ridicarea lui Adam celui càzut.  Bucurà-te, mìngìierea Evei celei ìntristate.  Bucurà-te, ìnalt làmuritorule al ìntrupàrii Cuvìntului.  Bucurà-te, màrite cunoscàtor al pogorìrii lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cel ce bucurìndu-te ai zis celei pline de dar: >Bucurà-te<.  Bucurà-te, cel ce ai dezlegat cu >Bucurà-te< toatà ìntristarea.  Bucurà-te, stea care ai vestit Soarele.  Bucurà-te, luminàtorul care ne-a aràtat lumina cea neapropiatà.  Bucurà-te, cel prin care lumea s-a luminat.  Bucurà-te, cel prin care ìntunericul s-a desfiintat.  Bucurà-te, Gavriile, ìngere al darului! 
ceaslov