© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
Si sà-mi fie mie sfintele Tale Taine spre tàmàduire si curàtire, spre  luminare si pazà, spre mìntuirea si sfintirea sufletului si a trupului; spre  izgonirea a toatà nàlucirea, a faptei celei rele si a lucràrii diavolesti, care  se lucreazà cu gìndul ìntru màdularele mele; spre ìndràznirea si dragostea  cea càtre Tine, spre ìndreptarea si ìntàrirea vietii, spre ìnmultirea faptei  celei bune si a desàvìrsirii, spre plinirea poruncilor si spre ìmpàrtàsirea cu  Sfìntul Duh, ca merinde pentru viata de veci si spre ràspuns bineprimit la  ìnfricosàtorul Tàu scaun de judecatà, iar nu spre certarea, sau spre  osìndà. Rugàciunea a saptea (a Sfìntului Simeon Noul Teolog)  Din buze spurcate, din inimà pìngàrità, din limbà necuratà, din suflet  spurcat, primeste-mi rugàciunea, Hristoase al meu, si neìnlàturìndu-mi nici  cuvintele, nici obisnuintele, nici nerusinarea, dà-mi mie a grài cu  ìndràznealà cele ce voiesc, Hristoase al meu, si mai vìrtos mà si ìnvatà ce  mi se cuvine a face si agrài. Gresit-am mai mult decìt desfrìnata, care  aflìnd unde sàlàsluiesti, cumpàrìnd mir, cu ìndràznealà a venit sà ungà  picioarele Tale, ale Stàpìnului meu Hristos si Dumnezeului meu. Cum pe  aceea, apropiindu-se din inimà, n-ai lepàdat-o, nici de mine nu Te scìrbi,  Cuvinte, ci dà-mi sà tin si sà sàrut picioarele Tale si cu izvor de lacrimi, ca  si cu niste mir de mult pret, cu ìndràznealà sà le ung. Spalà-mà cu  lacrimile mele, curàteste-mà cu ele, Cuvinte. Iartà-mi greselile si ìmi dà  ìndreptare. Stii multimea ràutàtilor mele, stii si buzele mele si rànile mele  le vezi, dar si credinta mi-o stii, vointa mi-o vezi si suspinurile mi le auzi.  Nu se ascunde ìnaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, Fàcàtorul si 
ceaslov