© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
ceaslov
ìmpreunà si Pàrintelui si Sfìntului Duh, acum si pururea si ìn vecii vecilor.  Amin.  Rugàciunea Sfìntului Simeon Metafrast  Cel ce de bunà voie mi-ai dat mie spre hranà Trupul Tàu, foc fiind,  care arde pe cei nevrednici, sà nu mà arzi pe mine, Fàcàtorul meu, ci mai  vìrtos intrà ìn alcàtuirea màdularelor mele si ìntru toate ìncheiturile, ìn  ràrunchi si ìn inimà si arde spinii tuturor pàcatelor mele; curàteste-mi  sufletul; sfinteste-mi gìndurile si oasele; numàruò deplin a celor cinci  simturi ìl lumineazà; peste tot mà cuprinde cu frica Ta; pururea mà  acoperà si mà apàrà si mà pàzeste de tot lucrul si cuvìntul pierzàtor de  suflet; curàteste-mà, spalà-mà si mà ìndrepteazà; ìntelepteste-mà si mà  lumineazà; aratà-mà locas numai al Duhului Tàu si sà nu mai fiu locas  pàcatului, ci Tie, casà, prin primirea ìmpàrtàsaniei. Ca de foc sà fugà de  mine tot lucrul ràu, toatà patima. Rugàtori aduc pentru mine pe toti sfintii,  pe mai marii cetelor celor fàrà de trup, pe ìnaintemergàtorul Tàu, pe  ìnteleptii Apostoli si cu acestia si pe Preacinstita si Preacurata Maica Ta,  ale càror rugàciuni primeste-le, Milostive Hristoase al meu, si pe mine,  slujitorul Tàu, fiu al luminii mà fà; cà Tu ìnsuti esti, Bunule, sfintirea si  luminarea sufletelor noastre si Tie dupà cuviintà, ca unui Dumnezeu si  Stàpìn, toti slavà ìti ìnàltàm ìn toate zilele. Amin.  Rugàciunea Sfìntului Chiril al Alexandriei Trupul Tàu cel sfìnt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sà-mi  fie mie spre viata de veci, si Sìngele Tàu cel scump, spre iertarea  pàcatelor. Si sà-mi fie mie ìmpàrtàsania aceasta spre bucurie, spre  sànàtate si spre veselie. Si la ìnfricosàtoarea ai a doua venire a Ta,  ìnvredniceste-mà pe mine pàcàtosul sà stau de-a dreapta slavei Tale,