© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
Cìntarea a 5-a:      Irmosul:  Spàimìntatu-s-au toate de dumnezeiascà màrirea ta, cà tu, Fecioarà,  neispitità de nuntà, ai avut ìn pìntece pe Dumnezeu cel peste toate si ai  nàscut pe Fiul cel fàrà de ani, cel ce dàruieste pacea tuturor celor ce te  laudà pe tine.  Bucurà-te preanevinovatà, care ai nàscut calea vietii si ai mìntuit  lumea din potopul pàcatului; bucurà-te Mireasà dumnezeiascà, ceea ce  esti auzire si grai ìnfricosàtor; bucurà-te petrecerea Stàpìnului fàpturii.  Bucurà-te Preacuratà, ceea ce esti tària si ìntàrirea oamenilor, loc de  sfintire a slavei, omorìre a iadului, càmarà cu totul luminoasà; bucurà-te  bucuria ìngerilor; bucurà-te ajutàtoarea celor ce se roagà tie cu creddintà.  Bucurà-te Stàpìnà, càruta Cuvìntului cea cu chipul focului; raiule cel  ìnsufletit, care ai ìn mijloc pomul vietii, pe Domnul, a Càrui dulceatà  ìnviazà pe cei ce se ìmpàrtàsesc cu credintà si au fost supusi stricàciunii.        Slavà...  Ìntàriti fiind cu puterea ta, cu credintà strigàm tie: Bucurà-te cetatea  ìmpàratului tuturor, de care s-a gràit luminat cele preaslàvite si vrednice a  se auzi, muntele cel netàiat; bucurà-te adìncul cel nemàsurat.             Si acum...  Ceea ce esti sàlas desfàtat al Cuvìntului, bucurà-te; bucurà-te vasul care ai scos màrgàritarul cel dumnezeiesc; bucurà-te ìmpàcarea cea càtre Dumnezeu, cu totul minunatà, a tuturor celor ce pururea te fericesc pe tine, Nàscàtoare de Dumnezeu.
ceaslov