© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
ìmpitrit inima, nevoind sà creadà ìn minunile tale, Proorocule, nici sà  cunoascà pe adevàratul Dumnezeu, ca sà-i cìnte lui: Aliluia!       Icosul al 5-lea:  Toti israelitenii, vàzìnd cà, la rugàciunea ta, foc de la Domnul din cer  s-a pogorìt peste jertfa ta, preamàrite Proorocule, de s-a aprins si,  mistuind-o pe ea, au ars toate: lemnele, pietrele precum si apa, au càzut  cu fetele lor la pàmìnt, strigìnd: Cu adevàrat Domnul Dumnezeu Acela este  Dumnezeu cel adevàrat! Si au crezut oamenii ìn Dumnezeul cel adevàrat,  iar pe proorocii cei mincinosi i-au junghiat. Deci, slàvind pe Atotputernicul  Dumnezeu, fàcàtorul de minuni, tie, celui ce ai plàcut lui Dumnezeu, ìti  cìntàm:  Bucurà-te, cel ce ai dobìndit mare ìndràznealà ìnaintea Stàpìnului  tuturor.  Bucurà-te, cel ce prin semne si minuni adevàrul dumnezeiesc ai  ìntàrit.  Bucurà-te, cel ce ìnselàciunea demonilor ai rusinat, iar credinta  adevàratà o ai preslàvit.  Bucurà-te, cel ce pe credinciosi cu adevàrata cunostintà de  Dumnezeu i-ai luminat.  Bucurà-te, cel ce, prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic, ai  descoperit taina Preasfintei Treimi.  Bucurà-te, cà toatà firea cea fiitoare ti s-a supus, iar focul si apa ti-au  fost ascultàtoare, slujind tie.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua  veniri a lui Hristos!  Condacul al 6-lea: Propovàduitor al cunoasterii si cinstirii de Dumnezeu te-ai aràtat,  Proorocule, nu numai ìntru Israel, ci si ìntre pàgìni, càci fiind trimis de Domnul 
ceaslov