© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan de la Suceava
Condacul al 2-lea: Vàzìnd, Mucenice al lui Hristos, viclenia diavolului cea màiestrità  asupra ta prin cel de altà credintà, ca sà te depàrteze de la dreapta  credintà, si cu ìntelepciunea datà tie de la Dumnezeu, pricepìnd  màiestriile lui, necuprins de dìnsele ai ràmas cu harul Celui preaìnalt;  pentru aceea i-ai si cìntat: Aliluia!      Icosul al 2-lea:  Cunoscìnd clevetirea ereticului Reiz, de trei ori fericite, adusà asupra  ta la eparhul Cetàtii Albe, cel cu credintà otomanà, cum cà te-ai lepàdat  de adevàrata credintà crestineascà, màcar cà acela a te ademeni la  aceasta ìn tot chipul s-a silit, tu nicidecum nu te-ai làsat a fi biruit; pentru  aceea, dupà cuviintà, auzi de la noi acestea:  Bucurà-te, cà pe Reiz de mincinos l-ai vàdit.  Bucurà-te, cà tu ca un turn ai ràmas neclintit.  Bucurà-te, cà momirile eparhului ìntru nimic le-ai socotit.  Bucurà-te, cà toti cei ce au vàzut acestea, folos au cìstigat.  Bucurà-te, cà soarelui si luceafàrului a jertfi nu ai voit.  Bucurà-te, cà pe acestea le-ai numit planete, iar nu Dumnezeu.  Bucurà-te, càci cu aceasta pe pàgìnul Cadiu l-ai dispretuit.  Bucurà-te, càci creator al acestora pe singurul Dumnezeu cel ìn  Treime L-ai màrturisit.  Bucurà-te, cà n-ai primit a defàima.  Bucurà-te, cà de aici s-a pornit tiranul spre a te chinui.  Bucurà-te, cà tu ai mustrat pe eparhul ìnaintea tuturor.  Bucurà-te, cà pe el mai vìrtos a se pleca tie l-ai ìndemnat.  Bucurà-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!
ceaslov