© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
mirositor de lìngà moastele tale. Deci mà rog primeste rugàciunile si  lacrimele mele, mijlocind iertarea pàcatelor mele, pentru cà ìti cìnt:  Bucurà-te, smerenie ìnaltà.  Bucurà-te, fecioarà neìntinatà.  Bucurà-te, comoarà nedesàrtatà.  Bucurà-te, maicà prealàudatà.  Bucurà-te, mìntuirea cea smerità.  Bucurà-te, lauda celor cinstiti.  Bucurà-te, mìngìierea celor nenorociti.  Bucurà-te, povàtuitoarea celor ràtàciti.  Bucurà-te, buna mea sfàtuitoare.  Bucurà-te, preablìndà ìndreptàtoare.  Bucurà-te, sufleteascà veselitoare.  Bucurà-te, grabnic ajutàtoare.  Bucurà-te, Parascheva, mult ajutàtoare!  Condacul al 12-lea:  Nespusà este mìngìierea noastrà, privindu-te, cu noi petrecìnd, ca un  dar a lui Dumnezeu ce s-a trimis tàrii acesteia, cà de ce boli am fost  cuprinsi si nu ne-ai vindecat; ìn care scìrbe si nu ne-ai bucurat, de cìte ori  lipsiti, prigoniti si ìn ràzboaie si tu ne-ai ajutat nouà, ìn totul plinind  cuvìntul Mìntuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta, cu smerenie  dobìndind sederea cea dreaptà cea preaìnaltà la scaunul màririi, ìti cìntàm  tie: Bucurà-te! si lui Dumnezeu lauda cea cereascà: Aliluia!  Icosul al 12-lea: Izbàveste-ne pe noi, Maicà, de toatà boala, de nevoi, de necazuri si de  vràjmasi; izbàveste-ne pe noi, Maicà, de làcuste, de gìndaci si de toatà  ràutatea; izbàveste-ne pe noi, Maicà, de foc, de grindinà si de fulger; izbàveste-  ne pe noi, Maicà, de munca cea de veci si de ceasul osìndirii si ne ìnvredniceste  a dobìndi prin rugàciunile tale sederea cea de-a dreapta, ìn ziua judecàtii, prin 
ceaslov