© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
rìvnitoare, mai presus decìt pofta cea pàmìnteascà si trupeascà o aratà,  ridicìnd-o de la pàmìnt càtre dragostea cea cereascà.  CONDACUL, glasul al 2-lea:     Podobie: Cele de sus càutìnd... Slujitorul lui Dumnezeu si pàzitorul meu cel preaales, petreci pururea  ìmpreunà cu mine pàcàtosul, izbàvindu-mà de toatà facerea de ràu a  diavolilor; dar te rog ìndrepteazà-mà la càràrile cele dumnezeiesti, silindu-  mà spre viata cea nestricàcioasà.  Cìntarea a 7-a:  Irmos: Din Iudeea venind tinerii ìn Babilon... Multimile cele ìntunecate ale tìlharilor celor nevàzuti, ce cad ìmprejur  asupra mea, care càutà sà atragà si sà ràpeascà sufletul meu, nu lipsi  izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic, ajutàtorul meu.  Cìnd va vrea sà mà judece Judecàtorul si Dumnezeul meu si sà mà  osìndeascà pe mine cel osìndit de constiinta mea, mai ìnainte de judecata  aceea, nu mà uita pe mine, povàtuitorul meu.  Avìndu-mi eu trupul mamà, iar tina tatà si tàrìna stràmos, prin  ìnrudirea cu acestea la pàmìnt neìncetat caut; ci dà-mi, ajutàtorul meu, ca  fàrà fricà sà mà uit vreodatà si ìn sus la frumusetea cerului.  Ca cel ce esti frumos prin frumusetea dulce, plàcut si cu minte  stràlucitoare ca soarele, luminat sà-mi stai ìnainte cu veselà fatà si cu  privire linà, cìnd mà vei lua de pe pàmìnt, ìndreptàtorul meu.  Slavà...  Pentru milostivirea milei si pentru multa multime a iubirii de oameni,  sà mà acoperi pe mine cu acoperàmìntul aripilor tale cìnd voi iesi din trup,  
ceaslov