© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna septembrie
ceaslov
  Luna septembrie Are 30 de zile. Ziua are 12 ceasuri, Noaptea 12 ceasuri. 1.   Ìn ziua dintìi, ìnceputul indictionului * adicà al anului nou bisericesc.  Pomenirea Cuviosului pàrintelui nostru Simeon Stìlpnicul si arhimandritul si a  mamei sale, Marta. Soborul ìn cinstea Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu, cel  de la Measine. Sfìntul Mucenic Aitala, sfintele 40 femei Mucenice si Sfìntul Amun diaconul, dascàlul lor. Sfintii Mucenici: Calista, Evod si Ermoghen, frati buni.  Pomenirea Dreptului Iosua Navi, Aducerea aminte de arderea cea mare. Praznic  si dezlegare la vin si la untdelemn. * Ìnceputul indictionului. Indictionul (latin: indicto) este un period de 15 ani, al càrui ìntìi an  se numeste indictionul ìntìi si asa mai departe si ceilalti pìnà al 15-lea, dupà ordinea lor.  Terminìndu-se astfel sirul celor 15 ani, ìncepe iaràsi un nou sir, la care asemenea anul ìntìi se  numeste indictionul ìntìi pìnà la al 15-lea, dupà care iaràsi ìncepe ìncepe un alt sir nou. Cum ca  indictionul ìsi are numele de la tributurile extraordinare, destinate pentru plata soldatilor (acest fel  de tributuri se numea indictiones) despre aceasta nu existà nici o ìndoialà. Mai greu este a  ràspunde la ìntrebarea: pentru ce periodul are 15 ani, precum si de cìnd s-au indrodus pentru ìntìia  oarà indictioanele?  Regula practicà pentru a gàsi al cìtelea an al indictionului este un an oarecare dupà Hristos,  este urmàtoarea: adaugà 3 la anul ìn chestiune si apoi ìmparte totul prin 15 si dacà afarà de cìt nu  mai ràmìne nimic, anul indictionului este 15; iar dacà ràmìne un numàr, acesta va fi anul  indictionului. Astfel ca sà stim al cìtelea an al indictionului este anul 1973, adàugam 3 si apoi suma  de 1976 o ìmpàrtim prin 15 si vom gàsi ca ìn afara cìtului 131 mai ràmìn 11; prin urmare anul 1973  este al 11-lea an al periodului indictionului. Sìnt 3 feluri de indictioane: indictionul  constantinopolitan, care ìncepe de la 1 septembrie; indictionul cesaresc sau constantinian, ìncepìnd  de la 24 septembrie; si indictionul papal sau roman, ce ìncepe de la 1 ianuarie.