© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rinduiala miezonopticii din toate zilele
ceaslov
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va  avea sfârşit.   Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viată făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel  ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin  prooroci.  Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.  Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.  Aştept învierea morţilor.  Şi viata veacului ce va să fie. Amin.  Sfinte Dumnezeule..., cu trei închinăciuni. Preasfintă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este  împărăţia...                           Apoi troparele acestea, glasul al 8-lea:  Iată, Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla  privegând; dar nevrednică este cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi dar,  suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morţii, şi afară de  Împărăţie să te încui. Ci te deşteaptă strigind: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti  Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.                                               Slavă...  La ziua cea înfricoşătoare gândind, suflete al meu, priveghează,  aprinzându-ţi candela ta, cu untdelemn luminând-o, că nu ştii când va  veni la tine glasul ce va zice: <Iată, Mirele!> Vezi dar, suflete al meu, să  nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca cele cinci fecioare. Ci în  priveghere aşteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu undelemn de ungere,  şi-ţi va da ţie cămara cea dumnezeiască a slavei Sale.                          Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:  Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii, Născătoare de  Dumnezeu Fecioară, te rugăm: Sfaturile celor potrivnici le risipeşte,  întristarea  poporului  tău în bucurie o întoarce, ţara ta o apără şi o ajută,