© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Auzind el acestea zise: “Pe sfìnta pronie de sus, si eu am vàzut  acestea toate ìn vis ìn noaptea aceasta si numai la ele mà gindesc”.  Asadar, iesind, au vestit poporului cele vàzute de ei amìndoi ìn vis. Si  adunìndu-se sobor de preoti si ìntregul popor de obste, cu lumìnàri si  tàmìieri, au petrecut multnevoitorul cort al Cuvioasei si l-au mutat ca pe o  comoarà de mult pret ìn Biserica Sfintilor Apostoli, ìn care l-au asezat la  loc de cinste. Si era a vedea racla cu trupul ìntreg, izvprìnd multe  tàmàduiri. Si acestea s-au ìntìmplat ìn Epivate, ìn patria Cuvioasei.  Dar cum a fost stàmutatà ìn Bulgaria, trebuie sà povestim pe scurt, iar  apoi trebuie sà trecem la aràtarea celor fàptuite mai pe urmà. Sceptrele  ìmpàràtiei Romeilor(*12) trecuserà ìn stàpìnirea francilor, ìntocmai cum  boala ciumei mànincà toate cele bune si apoi dispare. Càci despuind  Biserica Sfintei Sofia de moastele sfintilor si de tìmplele ei si de vasele si  odoarele cele de mult pret pe care le avea, pràdìnd toate locasurile sfinte  si mànàstirile si golind si vistieriile ìmpàràtesti, le-au trimis mai ìnainte pe  toate ìn Italia. Si numai cetatea lui Constantin o stàpìneau gòalà si  pedepseau pe popor si ìl sileau spre slujirea papei. Pentru aceea numai  lacrimi si ìntristàri si supàràri erau la poporul lui Dumnezeu. Ìn vremea  aceea, domnea ìn Bulgaria Ioan Asan(*13), fiul ìmpàratului Asan cel  bàtrìn, care, prin puterea Celui ce poate toate, supunìnd toatà Macedonia   
(*12) i.e., Imperiului bizantin.  (*13) Este vorba de tarul vlaho-bulgar Ioan Asan al II-lea, 1218-1241.