© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Si Eftimie, stràlucit fiind cu virtutiile si luminìndu-si mintea prin  cugetarea Scripturilor, ìnàltìndu-se la dumnezeiasca dragoste, s-a fàcut  vestit tuturor si multora povàtuitor spre mìntuire. Càci venea la el la  mànàstire multime multà nu numai dintre cei de aproape, ci si dintre cei  de departe. Auzind preadulcile lui cuvinte, care-i ìmpodobeau virtutile, toti  rodeau mìntuire. Pentru aceasta, cìnd Episcopul de atunci al Madytelor a  adormit ìntru Domnul, sfesnicul avea nevoie de luminà si se cuvenea ca  lumina sà urce ìn sfesnic, “ cà nu poate o cetate aflatà ìn vìrf de munte sà  se ascundà”(*6) potrivit cuvìntului celui sfìnt. Ci multimea din eparhie si  ìntregul sobor de preoti l-au hirotonit episcop [pe Eftimie], ìmpotriva voii  lui. Iar el luìnd vrednicia arhieriei, se nevoia sà sporeascà talantul si se  sìrguia cu rìvnà sà-l ìnmulteascà, si adàugìnd ostenealà la ostenealà,  virtuti la virtuti, ìmplinea mai mult decìt era dator. Adàugìnd lacrimi la  lacrimi si milostenii la milostenii, si turma bine pàstorind-o ìn dreaptà  credintà, a plecat la Domnul si a lucrat multe minuni dupà moarte.  Iar aceastà mireasà a lui Dumnezeu, dupà ce a dobìndit multe si  felurite virtuti ìn mànàstire, a iesit din mànàstire si s-a sàlàsluit ìn pustie,  vorbind numai cu Dumnezeu si rugìndu-se cu stàruintà: “Pe Tine, Mirele  meu, Te doresc si pe Tine càutìndu-Te, mà nevoiesc” si “pentru...  
(*6) Mt.5,14.