© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan de la Suceava
Bucurà-te, cà ìnàuntrul altarului moastele tale au fost asezate de  preotii bisericii.  Bucurà-te, càci credinciosii s-au bucurat de acesta.  Bucurà-te, cà acolo au fost sàvìrsite neìncetate minuni printr-ìnsele  Bucurà-te, cà demonii au fost alungati din multi oameni.  Bucurà-te, cà uneori s-a aràrat stìlp de foc din cer deasupra lor.  Bucurà-te, cà alte ori si ìngerii s-au pogorìt spre dìnsele.  Bucurà-te, cà uneori din ele a iesit bunà mireasmà de negràit.  Bucurà-te, cà prin ele s-au tàmàduit toate felurile de boli.  Bucurà-te, cà pretutindeni a stràbàtut vestea minunii ce s-a fàcut.  Bucurà-te, cà Dumnezeu bine a voit ca vestirea ta sà ajungà si pìnà la  marginile pàmìntului.  Bucurà-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!  Condacul al 11-lea:  ìmpodobite fiind cu harul de tot felul de minuni cinstitele si sfintele  tale moaste, Mucenice al lui Hristos, vrednicule de laudà, toti  dreptcredinciosii le cinstesc si le sàrutà. Pentru aceea tu, avìnd  ìndràznealà càtre Dumnezeu, stàpìnul tuturor, mijlocesti acestora, de la  Dìnsul ìn viata aceasta sànàtate trupeascà, si ìn veacul ce va sà fie  mìntuire sufleteascà, cìntìnd lui Dumnezeu:Aliluia!      Icosul al 11-lea:  Fàclie cu totul luminoasà fiind cinstitele tale moaste, Mucenice mult  chinuite, a fost pusà sfesnicul Bisericii, luminìnd mult timp partea locului unde  ai pàtimit. Dupà aceea, prin vrerea lui Dumnezeu si prin stàruinta unui drept  credincios domn, ìn tara Modovei adusà fiind, neìncetat lumineazà si raze de 
ceaslov