© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre Puterile ceresti si càtre toti Sfintii
Cìntarea a 4-a:  Irmos: Tu esti tària mea, Doamne... Vezi, Hristoase, sà nu mà treci cu vederea rogu-mà, pe mine cel  cuprins de toate pàcatele, ci cu rugàciunile tuturor sfintilor Tài ìngeri, cu  ale mucenicilor si cu ale Apostolilor Tài, miluieste-mà si mà mìntuieste si  mostean ìmpàràtiei Tale mà aratà, cà un milostiv.  Propovàduitorule al lui Hristos, ìnaintemergàtorule, aprinde acum  fàclia inimii mele cea stinsà, cel ce ai fost luminàtor Soarelui celui  ìntelegàtor, si te roagà, ìmpreunà cu proorocii si cu toti sfintii, sà trec ìn  caldà pocàintà aceastà viatà trecàtoare.  Slavà...  Stràluceste-mi lumina pocàintei, Iubitorule de oameni, Iisuse, si mà  ìnvredniceste sà dobìndesc mìntuirea, cu solirile celor ce au slujit Tie  ìntru credintà, ale sfintelor femei, ale ierarhilor si ale mucenicilor Tài, ale  propovàduitorilor, ale Apostolilor si ale sfintilor mucenici.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Ceea ce singurà ai nàscut pe Dumnezeu ìntrupat, cea cu totul sfìntà,  pe Acele roagà-L sà ne mìntuiascà pe toti ìn ziua cea ìnfricosàtoare si sà  ne izbàveascà de chinuri si sà ne ìnvredniceascà de viata si de lumina cea  vesnicà, ìmpreunà si cu cei ce bine i-au slujit.  Cìntarea a 5-a:  Irmos: Pentru ce m-ai lepàdat de la fata Ta... Puterile cele ìntelegàtoare Te roagà acum, Milostive Doamne,  Stàpìniile, Scaunele, Serafimii si Domniile, ìngerii ìmpreunà cu Arhanghelii  si cu Càpeteniile; fii milostiv poporului Tàu si-l mìntuieste, ca un ìndurat. 
ceaslov