© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 9-lea: Fàcàtorule de minuni, Sfinte Spiridoane, dupà cum ìn vremea lui  constantin si a lui Constantie, prin ale tale rugàciuni ai izbàvit poporul de  primejdii, aducìnd peste semànàturile lor ploi hrànitoare si risipind  jitnitele strìngàtorilor de grìu, asa si astàzi trimite mila ta asupra  poporului ce locuieste tara aceasta, dàruindu-le ìmbelsugare si timp  roditor, pentru ajutorul sàrmanilor si a pruncilor, cu care ìmpreunà vom  cìnta lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 9-lea:  Cìnd ai auzit pe sàracul acela cerìndu-ti ajutor la necazurile lui, nu l-ai  depàrtat cu cuvinte ìntristàtoare, nici l-ai deznàdàjduit de la bogata  dobìndire, ci, prefàcìnd sarpele ìn aur, l-ai dat cu binecuvìntarea ta, spre  ìntrebuintare, si l-ai scàpat din cumpàna nevoilor; pentru care auzi  aceastà laudà: Bucurà-te, bogàtia sàracilor.  Bucurà-te, ajutorul celor lipsiti.  Bucurà-te, cel ce au schimbat sarpele ìn aur.  Bucurà-te, cel ce ai prefàcut firea jivinii ìn metal.  Bucurà-te, cel ce cu aceasta ai aràtat netrebnicia metalului cea  amàgitoare a fi trebuintà numai ìn cele de folos.  Bucurà-te, cà prin aceasta sàracul s-a mìntuit.  Bucurà-te, cà ai aràtat minunea ta ìmprumutàtorului.  Bucurà-te, cà prin rugàciunea ta iaràsi ìn sarpe s-a prefàcut aurul.  Bucurà-te, comoarà neìmputinatà a sàracilor.  Bucurà-te, cel ale càrui daruri mintea noastrà nu le poate judeca.  Bucurà-te, vistierul darurilor lui Hristos.  Bucurà-te, cà averea lumii acesteia nu ti-a trebuit.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov