© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de pocàintà càtre Domnul nostru Iisus Hristos
ICOS  Gìndeste, suflete al meu, la ceasul cel amar al mortii si la judecata  cea ìnfricosàtoare a Fàcàtorului Dumnezeu; cà ìngerii cei ìntunecati te vor  lua pe tine, suflete, si te vor duce ìn focul cel de veci. Iar tu, mai ìnainte  de moaret te pocàieste, strigìnd: Miluieste-mà, Doamne, pe mine,  pàcàtosul. Cìntarea a 7-a:  Irmos: Gresit-am, fàràdelege am fàcut...  Nu te nàdàjdui, suflete al meu, ìn bogàtia cea trecàtoare, sau ìn  adunarea cea nedreaptà, cà toate acestea nu stii cui le vei làsa, ci strigà:  Miluieste-mà, Hristoase Dumnezeule, pe mine pàcàtosul.  Nu nàdàjdui, suflete al meu, ìn sànàtatea trupeascà cea trecàtoare,  nici ìn frumusetea cea degrab trecàtoare, cà vezi cum si cei puternici si  cei tineri mor; ci strigà: Miluieste-mà, Hristoase Dumnezeule, pe mine  nevrednicul. Slavà…  Adu-ti aminte, suflete al meu, de viata cea de veci, de ìmpàràtia  cerurilor cea gàtità sfintilor, de ìntunericul cel osebit si de mìnia lui  Dumnezeu, care este asupra celor rài si strigà: Miluieste-mà, Hristoase  Dumnezeule, pe mine nevrednicul.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu, si te roagà ei, càci este  grabnic ajutàtoare celor ce se pocàiesc, ca sà roage pe Hristos,  Dumnezeul nostru, sà mà miluiascà pe mine nevrednicul. 
ceaslov