© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna august
ceaslov
Eleazar, Eveon, Elim si Marcel si maica lor Salomoni, precum si dascàlul  lor, Eleazar. 2. X Aducerea moastelor Sfìntului ìntìiului Mucenic Arhidiacon Stefan;  Binecredinciosul ìmpàrat Iustinian. 3. Cuviosii Pàrintii nostri Isachie, Dalmat si Faust; Sfìnta Salomeia  mironosita; Sfìntul Mucenic Sfefan, episcopul Romei.  4. Sfintii sapte tineri din Efes; Sfìnta Cuvioasa Mucenità Evdochia. 5. X ìnaintepràznuirea Schimbàrii la fatà a Domnului nostru Iisus Hristos;  Sfintii Mucenici Evsignie si Fabie, episcopul Romei; Cuvioasa Nona. 6. (   ) Schimbarea la fatà a Domnului dumnezeului si Mìntuitorului nostru  Iisus Hristos. Praznic si dezlegare la peste. Troparul, glasul al 7-lea: Schimbatu-Te-ai la fatà, ìn munte, Hristoase Dumnezeule, aràtìnd  ucenicilor Tài slava Ta, pe cìt li se putea; stràluceascà si nouà,  pàcàtosilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugàciunile  Nàscàtoarei de Dumnezeu, Dàtàtorule de luminà, slavà Tie.  Condacul, glasul al 7-lea: ìn munte, Te-ai schimbat la fatà, Hristoase Dumnezeule, si pe cìt au  cuprins ucenicii Tài slava Ta, au ìnteles cà, dacà Te vor vedea ràstignit,  sà cunoascà Patima cea de bunàvoie si lumii sà propovàduiascà, cà Tu  esti cu adevàrat raza Tatàlui.  7. Preacuviosul Mucenic Dometie Persul; Sfintii Mucenici Narcis episcopul  si Potamia. 8. Sfìntul emilian Màrturisitorul, episcopul Cizicului; Sfintii Mucenici Leonid  si Stirachie; Sfìntul Miron episcopul.  9. X) Sfìntul Apostol Matia; Sfìntul Mucenic Antonin.  10. Sfintii Mucenici Lavrentie arhidiaconul, Xist si Ipolit. 11. Sfìntul Mucenic si Arhidiacon Evplu; Sfìntul Pàrintele Nifon, patriarhul  Constantinopolului. 12. Sfintii Mucenici Fotie si Anichit; Sfìntul Pamfil.