© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 5-lea: Asa precum la ostrovul Corfu, unde sìnt moastele tale, cu milostivire  cercetezi si vindeci toate neputintele poporului celui binecredincios, care  asteaptà ajutorul tàu, ìndurà-te si de mine nevrednicul; trimite ajutorul tàu  si mà izbàveste de durerea care m-a cuprins, ìntàrindu-mà a cìnta lui  Dumnezeu cìntarea aceasta: Aliluia!     Icosul al 5-lea:  Pentru ca sà aràti marea ta milostivire neamului omenesc, tu  izbàvesti din nevoi pe cei ce se ìnvàluiesc ìn càlàtoria pe marea lumii,  cìnd cer ajutorul tàu puternic si din adìncul inimii strigà cu graiuri ca  acestea: Bucurà-te, cìrmuitorul cel prea bun al coràbiilor celor ìnvàluite.  Bucurà-te, scàparea deznàdàjduitilor ìnotàtori.  Bucurà-te, alinarea valurilor tulburate.  Bucurà-te, cà prin suflarea ta undele se potolesc.  Bucurà-te, cà risipesti cu rugàciunea ta si furtuna.  Bucurà-te, cà se lumineazà prin a ta mijlocire ìntunecimea norilor.  Bucurà-te, cà esti tare ajutàtor celor de tunet spàimìntati.  Bucurà-te, izbàvitorul celor ìnfricosati de sàgeata fulgerului.  Bucurà-te, cà tu, mijlocind càtre mìntuitorul, mà izbàvesti de orice  primejdii.  Bucurà-te, nàdejdea si scàparea noastrà de acum.  Bucurà-te, si pentru noi pàcàtosii care ìn toate primejdiile la tine  nàzuim.  Bucurà-te, pentru cà nimeni din cìti aleargà la tine, nu ràmìne fàrà  ajutor.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov