© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
fàcàtoare si mìntuitoare; crucea, piroanele, sulita, moartea, omoarà-mi  patimile cele trupesti, care ìmi stricà sufletul. Cel ce cu ìngroparea Ta ai  pràdat ìmpàràtia iadului, ìngroapà-mi sfaturile mele cele viclene, prin  gìnduri bune si risipeste duhurile cele viclene. Cel ce cu ìnvierea Ta cea  de a treia zi si de viatà purtàtoare ai ridicat pe stràmosul cel càzut, ridicà-  mà si pe mine cel ce am alunecat ìn pàcat, punìndu-mi ìnainte chipuri de  pocàintà. Cel ce cu preaslàvità ìnàltarea Ta la cer ai ìndumnezeit trupul  pe care l-ai luat si l-ai cinstit cu sederea de-a dreapta Tatàlui,  ìnvredniceste-mà prin ìmpàrtàsirea Sfintelor Tale Taine sà dobìndesc  partea cea dee-a dreapta a celor mìntuiti. Cel ce prin pogorìrea  Mìngìietorului Duh ai fàcut vase cinstite pe sfintii Tài ucenici, aratà-mà si  pe mine a fi locas a venirii Lui. Cel ce vei veni iaràsi sà judeci toatà lumea  ìntru dreptate, binevoieste sà Te ìntìmpin si eu pe nori, pe Tine,  Judecàtorul si Fàcàtorul meu, ìmpreunà cu toti sfintii Tài, ca neìncetat sà  Te slàvesc si sà Te laud pe Tine, ìmpreunà cu Pàrintele Tàu cel fàrà de  ìnceput si cu Preasfìntul si bunul si de viatà fàcàtorul Tàu Duh, acum si  pururea si ìn vecii vecilor. Amin.    Rugàciunea a patra    (a Sfìntului Simeon Metafrastul)  Precum voi sta ìnaintea ìnfricosàtorului si nefàtarnicului Tàu scaun de  judecatà, Hristoase Dumnezeule, primind ìntrebare si dìnd ràspuns de  relele ce am fàcut, asa si astàzi, mai ìnainte de a sosi ziua osìndirii mele,  stìnd la sfìntul Tàu altar, ìnaintea Ta si ìnaintea ìnfricosàtorilor sfintilor  Tài ìngeri, fiind ìnduplecat de màrturia cugetului, pun inainte faptele mele  cele rele si fàràdelegile, dìndu-le pe fatà si vàdindu-le. Ci vezi, Doamne,  
ceaslov