© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
Doamne, curàteste-mà pe mine, desfrìnatul.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Ceea ce ai nàscut pe Mìntuitorul Hristos mai presus de minte, de  Dumnezeu dàruità, tie, celei curate, mà rog acum eu, robul tàu cel  necurat; pe mine cel ce voiesc sà mà apropii acum de Tainele cele  preacurate, curàteste-mà ìntru totul de ìntinàciunea trupului si a  sufletului.  Cìntarea a 8-a:  Irmos: Pe cel ce ìn cuptorul cel cu foc...  Cerestilor, ìnfricosàtoarelor si Sfintelor Tale Taine, Hristoase si Cinei  Tale celei dumnezeiesti si de tainà si pe mine, cel deznàdàjduit, acum  pàrtas a fi mà ìnvredniceste, Dumnezeule, Mìntuitorul meu.  Càtre a Ta milostivire alergìnd, Bunule, cu fricà strigìnd càtre Tine:  Petrece ìntru mine, Mìntuitorule, si eu ìntru Tine, precum ai zis; cà iatà,  ìndràznind spre mila Ta, mànìnc Trupul Tàu si beau Sìngele Tàu.  Binecuvìntàm pe Tatàl si pe Fiul si pe Sfìntul Duh, Domnul. Mà cutremur, primind focul, sà nu mà aprind ca o cearà si ca iarba. O,  ìnfricosàtoare Tainà. O, milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu, tinà fiind, mà  ìmpàrtàsesc cu dumnezeiescul Trup si Sìnge si mà fac fàrà stricàciune.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Cu adevàrat, Maica lui Dumnezeu, ìn pìntecele tàu s-a copt Pìinea cea  dumnezeiascà a Vietii, pàzind nevàtàmat pìntecele tàu cel nevinovat.  Pentru aceasta te làudàm pe tine ca pe hrànitoarea noastrà, ìntru toti  vecii. 
ceaslov