© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
secetà, de foamete si de bolile cele aducàtoare de moarte si dàruieste  npuà bunà ìntocmire a vàzduhului si toatà ìmbelsugarea pàmìntului,  ìntàrindu-ne ìn dreapta credintà si ìn viatà curatà, ca izbàvindu-ne de  chinurile cele vesnice, sà ne ìnvrednicim de fericirea raiului, cìntìnd lui  Dumnezeu: Aliluia (acest Condac se zice de trei ori).  Apoi se zice iaràsi Icosul ìntìi: ìnger vietuitor ìn trup... si Condacul ìntìi: Tu, cel ce ai fost alesul Domnului... Apoi se citesc aceste rugàciuni: Rugàciune càtre Sfìntul si Slàvitul Prooroc     al lui Dumnezeu Ilie  Preamàrite si preaminunate Proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai  luminat pe pàmìnt cu viata ta ìngereascà, cu rìvna ta fierbinte càtre Dumnezeu  Atottiitorul, cu semnele si cu minunile tale preamàrite, si cu marea lui  Dumnezeu bunàvointà fatà de tine, fiind ridicat la cer cu trupul ìntr-un car de  foc; ìnvrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, ìn timpul  Schimbàrii Lui la fatà, acum sàlàsluind ìn locasurile raiului si stìnd ìn fata  tronului ìmpàratului ceresc, auzi-ne pe noi pàcàtosii si nevrednicii, care ìn  ceasul acesta stàm ìn fata sfintei tale icoane, si cu umilintà alergàm càtre  mijlocirea ta. Roagà-te pentru noi lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, sà ne dea  nouà duhul pocàintei, al izbàvirii de pàcate si cu atotputernica Sa bunàvointà  sà ne ajute sà ne despàrtim din calea pàcatului, ìndrumìndu-ne spre tot lucrul  bun; ca sà ne ìntàreascà ìn lupta ìmpotriva poftelor si patimilor noastre, sàdind  ìn inimile noastre duhul smereniei, al blìndetii, duhul iubirii de aproapele nostru,  al bunàtàtii, al ràbdàrii, al ìntelepciunii al rìvnei pentru cuvìntul lui Dumnezeu si 
ceaslov