© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
...iar acolo a ne închina Ţie, împreuna cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în  vecii vecilor: Treime Sfinte, slavă Ţie.      Rugăciune către Preasfânta Treime  Preasfintă Treime, Stăpânie de o fiinţă, pricinuitoare a tot binele; ce  vom răsplăti Ţie pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoşilor şi  nevrednicilor, pe care mai înainte de a ne naşte noi în lume le-ai rânduit,  şi pentru toate cele ce ne dai fiecăruia din noi în toate zilele şi pe cele ce  ai gătit nouă tuturor în veacul cel viitor? Deci se cuvenea pentru atâtea  binefaceri şi îndurări, să mulţumim Ţie nu numai cu cuvintele, ci mai ales  cu faptele, păzind şi împlinind poruncile Tale; iar noi, cu patimile noastre  şi cu obiceiurile cele rele în nenumărate păcate şi fărădelegi ne-am  aruncat. Pentru aceasta, ca cei ce sântem necuraţi şi întinaţi, nu numai  că nu îndrăznim a ne arăta înaintea preasfintei feţei Tale celei întreit  strălucitoare, ci nici preasfânt numele Tău a-l chema, de nu ai fi binevoit  Însuţi Tu spre a noastră mângâiere a ne vesti nouă: că pe cei drepti şi  curaţi iubeşti, iar pe păcătoşii care se pocăiesc îi miluieşti şi cu  milostivire îi primeşti. Deci, caută, o, Dumnezeiască Treime, din înălţimea  Sfintei slavei Tale asupra noastră, mult păcătoşilor; şi bunăvoinţa noastră,  în loc de fapte bune o primeşte, şi ne dă nouă duhul pocăinţei celei  adevărate; ca, urând tot păcatul, întru cuvioşie şi dreptate până la  sfârşitul vietii noastre să petrecem, făcând voia Ta cea sfântă şi slăvind  cu cuget curat şi cu fapte bune preadulcele şi preacuviinţat numele Tău.  Amin.