© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Slavă... Şi acum..., glasul al 6-lea:  Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni  eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viată, vino  şi te sălăşluieste întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea,  şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.  Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl    Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule  cel fără de început al Fiului celui dintru o fiinţă născut; şi al Sfântului şi  celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi  pricinuitorule de purcedere, a Cărui slavă este nemărginită, slavă nespusă  şi milostivirea nemăsurată; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai  cinstit cu chipul Tău cel preascump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor  nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump,  ca şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit. Mulţumim Ţie, Dumnezeule  al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi cei ce am călcat  porunca Ta, în mijlocul păcatului şi al umbrei morţii; ci ai binevoit a  trimite pe pământ pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin  Care şi veacurile s-au făcut; ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele  înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne  izbăvim. Mulţumim Ţie, Dumnezeule al dragostei şi al puterilor, că după  înălţarea la cer al Preascumpului nostru Mântuitor, rugat fiind prin Crucea  Lui, ai trimis şi pe Preasfântul Tău Duh peste aleşii lui Ucenici şi Apostoli;  pentru ca prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu însuflate pe  toată lumea s-o lumineze cu lumina cea nestricăcioasă a Evangheliei Tale.  Deci Însuţi , Iubitorule de oameni , Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea