© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
  Rugăciune către Dumnezeu-Fiul  Unule-Născut Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce pentru  mântuirea noastră ai binevoit a Te întrupa şi moarte a pătimi; iar acum şi  cu preacuratul Trupul Tău la cer de-a dreapta împreună cu Tatăl şezi, şi  toată lumea o cârmuieşti; nu ne uita cu milostivirea Ta pe noi, cei ce  sântem jos şi de multe ispite şi mâhniri ispitindu-ne; care măcar că  sântem cu totul întinaţi şi nevrednici, însă întru Tine, Mântuitorule şi  Dumnezeul nostru, credem şi pe alt mijlocitor şi nădejde a mântuirii nu  ştim. Deci, dă-ne nouă, Preabunule Răscumpărătorule, ca totdeauna să ne  aducem aminte, de câte chinuri ale sufletului şi ale trupului Tău a fost  trebuinţă ca să împaci dreptatea cea veşnică a Părintelui Tău pentru  păcatele noastre; şi cum Te-ai pogorât de pe Cruce până la iad, cu  preacuratul sufletul Tău, ca să ne izbăveşti pe noi de puterea chinuirii  iadului. Iar aducându-ne aminte de acestea, să ne păzim de pofte şi de  păcate, care au fost pricina de înfricoşătoare patimi şi de moartea Ta; şi  să iubim dreptatea şi virtutea, care sânt mai plăcute Ţie decât tot darul  cel întru noi. Deci, ca Cel ispitit după toate, Preabunule, singur ştii cât  este de mare slăbiciunea duhului şi a trupului nostru şi cât de puternic şi  viclean este vrăjmaşul nostru care umblă ca un leu, căutând pe cine sa  înghită; pentru aceasta nu ne lipsi pe noi de ajutorul Tău cel atotputernic;  ci fii de-a pururea cu noi, păzindu-ne şi acoperindu-ne, povăţuindu-ne şi  întărindu-ne, bucurând şi veselind duhul nostru. Iar noi arucându-ne la  sânul dragostei şi al îndurări Tale, toată viaţa noastră cea vremelnică şi  veşnică Ţie să o dăm, Stăpânul nostru, Răscumpărătorului şi Domnului; pe  Care din adâncul sufletului Te rugăm, ca să ne faci pe noi cu judecăţile pe  care le ştii, fără de împiedicare a trece calea aceasta întunecoasă a vieţii  pământeşti  şi a  ajunge  la cămara  cea  dumnezeiască  a Ta , pe  care  ai