© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
...făgăduit a o pregăti tuturor celor ce cred în numele Tău, şi  urmează dumnezeieştilor Tale învăţături.  Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt   Împărate ceresc, preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel  ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi, şi întru Fiul pururea Te odihneşti;  nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, împărţindu-le pe  acelea precum voieşti; prin care şi noi nevrednicii ne-am sfinţit şi ne-am  uns în ziua Botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi; vino la noi  şi Te sălăşluieste întru noi şi curaţeşte sufletele noastre, ca să putem a  ne face locaş Preasfintei Treimi. Asa, o, Preabunule, nu Te scârbi de  necurăţia noastră nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu  ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să  cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sânt în lume; înviază ştiinţa  noastră, ca neâncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine a face şi ce  se cuvine a lepăda; îndreptează şi înnoieste inima noastră, ca să nu  izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase.  Îmblânzeşte trupul şi stinge cu însuflarea Ta cea dătătoare de rouă,  văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi chipul cel preascump al lui  Dumnezeu. Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii  în deşert, goneşte-l de la noi; şi ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării,  duhul blândeţii şi al dreptăţii; ca îndreptând inimile cele slăbănogite şi  genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci; şi aşa  ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a  primi  sfârşit  creştinesc  şi neruşinat , şi a intra în  Ierusalimul cel ceresc: