© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
Dumnezeul nostru prin fàràdelegile noastre, si de nu ne ìnchinàm lui Baal si a  altor idoli netrebnici, atunci prin robia patimilor si prin poftele noastre slujim  idolului; prin patima ìmbuibàrii si a poftelor slujim idolului làcomiei si al trufiei,  idolului mìndriei si al ìngìmfàrii si mergem pe urmele ìmpotrivirii fatà de  Dumnezeu prin nàravuri rele si slujim duhului pierzàtor al veacului. Màrturisim  cà pentru aceea s-a deschis cerul si s-a fàcut ca arama, fiincà s-au ìnchis  inimile noastre ìn fata milei si iubirii adevàratà fatà de aproapele nostru. Pentru  aceea pàmìntul s-a uscat si s-a fàcut neroditor fiindcà nu aducem Domnului  nostru roadele faptelor bune. De aceea, nu ne dà ploaie si rouà, fiindcà nu avem  lacrimi de umilintà si rouà dàtàtoare de viatà a cugetului càtre Dumnezeu. De  aceea s-au vestejit toate bucatele si toatà iarba cìmpului, fiincà s-a uscat ìn noi  gìndul cel bun. De aceea s-a ìntunecat vàzduhul, pentru cà mintea noastrà s-a  ìntunecat de gìnduri rele, iar inima noastrà s-a ìntinat de poftele fàràdelegii.  Màrturisim cà si tie, proorocul Domnului, sìntem nevrednici a ne ruga; càci tu,  om fiind, asemànìndu-te nouà prin patimi, cu viata ta asemenea ìngerilor te-ai  fàcut si ca unul fàrà trup ai fost ìnàltat la cer; iar noi prin faptele si gìndurile  noastre rusinoase, dobitoacelor celor necuvìntàtoare ne-am asemànat, sufletul  nostru deopotrivà trupului l-am fàcut. Tu prin post si priveghere i-ai mununat pe  ìngeri si pe oameni, iar noi robindu-ne necumpàtàrii si poftelor, ìntocmai ca  dobitoacele necuvìntàtoare ne purtàm. Tu rìvneai la slava lui dumnezeu, noi  ìnsà ne depàrtàm de slàvirea Domnului si Creatorului nostru si ne rusinàm a  màrturisi preamàrit numele Lui. Tu ai stìrpit necinstirea si deprinderile rele, iar  noi ne robim nàravurilor lumii potrivnice Domnului, mai vìrtos decìt poruncilor  Lui si a rìnduielilor Bisericii. Si cìte pàcate si nedreptàti n-am sàvìrsit noi  pàcàtosii! 
ceaslov