© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
Bucurà-te, lauda cea de cinste a preutilor celor cuviosi.  Bucurà-te, stìlpul Bisericii cel neclintit.  Bucurà-te, zidul ìmpàràtiei cel nebiruit.  Bucurà-te, cea prin care se ìnaltà biruintele.  Bucurà-te, cea prin care cad vràjmasii.  Bucurà-te, tàmàduirea trupului meu.  Bucurà-te, izbàvirea sufletului meu.  Bucurà-te, Mireasà, pururea fecioarà!    Condacul al 13-lea: O, Maicà prealàudatà, care ai nàscut pe Cuvìntul, Cel ce este mai  sfìnt decìt toti sfintii, primind acest dar de acum, izbàveste de toatà ispita  si scoate din munca ce va sà fie, pe toti cei care cìntà: Aliluia ( acest  Condac se zice de trei ori). Apoi iaràsi se citeste Icosul ìntìi: ìngerul cel mai ìntìistàtàtor... si Condacul  ìntìi: Apàràtoare Doamnà...        Rugàciunea càtre  Preasfìnta Nàscàtoare de Dumnezeu  O, Preasfìntà Nàscàtoare de Dumnezeu, Fecioarà Stàpìnà, ceea ce esti mai  ìnaltà si mai presus decìt ìngerii si arhanghelii si mai cinstità decìt toatà  fàptura; mirarea cea mare a ìngerilor, propovàduirea proorocilor, podoaba cea  aleasà a arhanghelilor, ìntàrirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamàrità a  Apostolilor, povàtuitoarea cea tare a càlugàrilor, ìnfrìnarea cea tare a  postitorilor, curàtia si màrirea fecioarelor, veselia cea linà a maicilor,  ìntelepciunea si ìnvàtàtura pruncilor, cìrmuirea sàracilor si a vàduvelor;  ìmbràcàminte celor goi, sànàtate celor bolnavi, izbàvire celor robiti; liniste  celor de pe mare, liman bun celor ìnviforati, povàtuitoare neostenità celor  ràtàciti, mergere usoarà celor càlàtori, odihnà bunà celor osteniti, acoperàmìnt  
ceaslov