© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Pantelimon
Bucurà-te, ràspìnditorule al credintei.  Bucurà-te, iubitorule al umilintei.  Bucurà-te, Mare Mucenice si tàmàduitorule Pantelimoane!  Condacul al 8-lea: Nici tineretea, nici nevinovàtia si nici puterea minunilor tale n-au  shimbat inimile chinuitorilor, ci mai ràu sporind ìn mìnie, iscodeau alte  pàtimiri pentru tine, crezìnd cà pot pune lumina sub obroc, iar tu fàclie  mai luminoasà te-ai aràtat spre bucuria lui Dumnezeu, cìntìnd: Aliluia!      Icosul al 8-lea:  Neìncetat ai fost ispitit cu bunàtàti si cinstiri lumesti, dar ca pe niste  curse ìn calea càtre cer judecìndu-le, ai fost aruncat ìn mijlocul leilor si  nelinistiti te-au privit, dorind sà-ti vadà trupul sfìsiat; dar Stàpìnul tuturor  gurile fiarelor a ìnchis. Pentru aceea cìntàm tie:  Bucurà-te, cel ce esti cu nevinovàtie ìncununat.  Bucurà-te, cà pentru nevinovàtie la chinuri ai fost dat.  Bucurà-te, cà lupta cea bunà ai luptat.  Bucurà-te, cà Dumnezeu minunat te-a aràtat.  Bucurà-te, luminà sub obroc nu s-a putut pune.  Bucurà-te, vietuitor plin de fapte bune.  Bucurà-te, cel ce bunàtàtile lumesti curse le socotesti.  Bucurà-te, cà te-ai fàcut asemenea ostilor ceresti.  Bucurà-te, noule Daniile, aruncat ìn mijlocul leilor.  Bucurà-te, cà fiarele s-au fàcut asemenea mieilor.  Bucurà-te, cà vràjmasii sà te piardà au dorit.  Bucurà-te, cà Hristos nevàtàmat te-a pàzit.
ceaslov