© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre Puterile ceresti si càtre toti Sfintii
ca sà dobìndim bunàtàtile cele vesnice, cei ce cu credintà và fericim.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Mintea mea fiind robità de dezmierdàrile trupesti cu totul o izbàveste  Stàpìnà, ceea ce esti una bunà, si credincios mai adevàrat prin fapte bune  mà aratà Fiului tàu, ca dupà datorie sà te màresc.  Cìntarea a 3-a:  Irmos: Cel ce ai ìntàrit din ìnceput cerurile...  Rogu-mà, o, serafimi, Heruvimi, izbàviti-mà de smintelile vràjmasilor;  voi, Domnii, Càpetenii, Scaune si Arhangheli, ìmpreunà cu toti ìngerii,  rugati pe izbàvitorul pentru mine, pàcàtosul.  Ìnaintemergàtorule, roagà pe Hristos, sà dobìndesc viata cea  fàcàtoare de bine mie pururea; proorocilor si cetele mucenicilor, ale  Sfintilor Apostoli, ale arhiereilor si ale cuviosilor si ale sfintilor mucenici,  care v-ati sàvìrsit prin sìnge, rugati-và pentru mine pàcàtosul.  Slavà...  Femei care vitejeste ati pàtimit si luminat ati postit si pe vràjmasul l-  ati biruit, rugati-và sà fim si noi pàrtasi acelei desfàtàri si màriri nesfìrsite  de care voi v-ati ìnvrednicit.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  De Dumnezeu dàruità, Curatà Fecioarà, roagà-te ìmpreunà cu cetele  cele de sus, cu toti ìnteleptii Apostoli, cu sfintii mucenici si cu proorocii,  ca sà luàm desàvìrsit dezlegare de pàcate.  
ceaslov