© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Răsărit-a din Lumina cea fără de început Lumina Fiului cel împreună  fără de început, iar Lumina Duhului cel de o fire, în chip de negrăit şi cu  cuviinţă dumnezeiască a purces. Deci să ne închinăm nestricăcioasei  naşteri împreună şi negrăitei purcederi.  Slavă...  Străluceşte, Dumnezeule cel în trei Sori, în inimile celor ce Te laudă  pe tine, Lumina Ta cea întreit luminătoare, şi dăruieşte nouă tuturor a  cunoaşte voia Ta şi puterea, spre a face cele desăvârşite şi plăcute Ţie,  prin care să Te slăvim şi să Te lăudăm pe Tine.       Şi acum...  Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată; bucură-te, zidul si  acoperământul celor ce aleargă la tine; bucură-te, mijlocitoarea ceea ce  eşti mântuirea tuturor; nu înceta a te ruga către Sfânta Treime pentru cei  ce laudă preamărit numele tău.  S E D E A L N A, glasul al 5-lea: Pe o Dumnezeire în trei străluciri, cu bună credinţă să O lăudăm  strigând: Sfânt esti Părinte fără de început şi Fiule cel împreună fără de  început şi Duhule cel dumnezeiesc; luminează-ne pe noi care cu credinţă  slujim Ţie, şi ne scoate din focul cel veşnic.    Slavă... Şi acum..., glasul al 6-lea:  Maică preasfântă, cu rugăciunile căreia neamul omenesc pururea se  păzeste, închină-te Tatălui, roagă pe Fiul, cheamă pe Sfântul Duh, şi fă  milostiv pe unul Dumnezeu cel în Treime, pentru mulţimea păcatelor  noastre, ca prin tine fiind miluiţi să binecuvântăm pe Făcătorul şi pe tine,  de acum şi până în veac.