© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Ìn ciuda unor inexactitàti si inadvertente istorice, putem spune, ìn  general, cà aceastà Viatà greceascà a Cuvioasei Parascheva reprezintà un document istoric pretios, scris pe teritoriul Tàrii Romanesti, mult ìnainte de stràmutarea sfintelor moaste la Iasi, atestìnd, alàturi de alte scrieri,  reprezentàri iconografice si de existentà, ìn aceastà perioadà si chiar mai de timpuriu, a unor biserici purtìnd hramul Sfintei, universalizarea  cultului Sfintei Parascheva ìn toate provinciile romanesti.