© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Slavă... Şi acum...  Văzut-am Lumina cea adevărată, primit-am Duhul cel ceresc, am  aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Treimi închinându-ne, că  Aceasta ne-a mântuit pe noi.  Apoi Doamne miluieşte... (de 12 ori), Slavă... Si acum... Veniţi să ne  închinăm... (de 3 ori).  Psalmul 138:  Doamne, cercetatu-m-ai şi mai cunoscut. Tu ai cunoscut şederea mea  şi scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea şi  firul vieţii mele Tu le-ai cercetat, şi toate căile mele mai dinainte le-ai  văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea, şi iată, Doamne, Tu le-ai  cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de demult; Tu m-ai zidit şi  ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine;  este înaltă şi n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la duhul Tău şi de la  faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu eşti acolo. De mă voi  pogorâ în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineaţă, şi de mă  voi sălăşlui la marginile mării, şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va  ţine dreapta Ta. Şi am zis: <Poate întunericul mă va acoperi>. Dar noaptea  este lumină întru desfătarea mea. Că întunericul nu este întuneric la Tine  şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, asa este şi lumina  ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele  maicii mele. Te voi lăuda, că sânt o făptură aşa de minunată. Minunate  sânt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte. Nu sânt ascunse de  Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care  ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele au  cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi  şi nici una din ele nu va fi nescrisă.