© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Dimitrie
Bucurà-te, cà pàrintilor tài prin rugàciuni ai fost dat.  Bucurà-te, cà toatà cetatea s-a bucurat de nasterea ta.  Bucurà-te, Izvorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!  Condacul al 5-lea: Pàgìnul ìmpàrat se ìndeletnicea cu jocuri ìn priveliste, la care multi  din crestini erau ucisi de càtre un om, puternic luptàtor, anume Lie, din  neamul vandalilor. Nesuferind fàràdelegea aceasta, crestinul Nestor, tìnàr  aprins de rìvnà, a alergat la tine ìn temnità, spunìndu-ti si cerìnd  binecuvìntare si rugàciuni ca sà-l poatà birui; iar tu, Sfinte Mucenice,  nàdejde avìnd ìn Cel ce te ìntàrea pe tine, ìnsemnìndu-l cu semnul Crucii,  i-ai zis: du-te, cà pe Lie vei birui si pentru Hristos vei màrturisi, cìntìnd  ìmpreunà: Aliluia!    Icosul al 5-lea: Tìnàrul Nestor, nàdejde ìn Dumnezeu avìnd prin tine, Sfinte Mare  Mucenice Dimitrie, ìndatà alergìnd la acea priveliste, cu mare glas a  strigat: o Lie, vino sà ne luptàm si amìndoi; iar ìmpàratul, vàzìndu-l tinerel  si frumos, chemìndu-l la sine i-a zis: nu vezi pe cìti a omorìt Lie?,  momindu-l cu fàgàduinta de al trage la un gìnd cu dìnsul. Iar el nevrìnd a  strigat: Dumnezeul lui Dimitrie, ajutà-mi. Si ìndatà s-a apucat cu Lie la  luptà, si, aruncìndu-l ìn sulitele cele ascutite, l-a dat la amarà moarte, si  asa s- plinit proorocia ta, Sfinte; pentru care te ìntìmpinàm cu aceste  laude: Bucurà-te, cà mìndria lui Lie ai surpat.  Bucurà-te, cà pe Nestor cu Lie a se lupta l-ai ìndemnat.  Bucurà-te, cà prin semnul Crucii ai zis cà-l va birui.
ceaslov