© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
cugetare de Dumnezeu, cìntìnd luidumnezeu: Aliluia!      Icosul al 8-lea:  Pe deplin ai fost ìmpodobit cu smerenie, Proorocule al lui Dumnezeu;  pentru aceasta, pe cei doi sutasi, care cu mìndrie au venit la tine cu  ostasi ca sà te ducà ìnaintea nelegiuitului ìmpàrat Ohozia, tu cu foc i-ai  ars; iar pe Avdie, cel ce hrànea pe ucenicii profetilor, care cu smerenie a  venit la tine, l-ai miluit. Penrtu aceasta, ìti aducem aceste cìntàri de  laudà: Bucurà-te, umilitorul si pedepsitorul celor ìngìmfati si ocrotitorul si  apàràtorul celor smeriti.  Bucurà-te, cel ce esti groaza judecàtorilor iubitori de mità si ajutorul  celor ce judecà cu dreptate.  Bucurà-te, cel ce esti sprijin al celor credinciiosi si doborìtorul  dusmanilor nelegiuiti.  Bucurà-te, cel ce esti ìmbràcat cu platosa ìntelepciunii si cu dreptate  ca un scut ai fost apàrat.  Bucurà-te, cel ce cu sabia rìvnei de Dumnezeu ai fost ìnarmat si cà te-  ai ridicat pe aripele ìnfrìnàrii.  Bucurà-te, cel ce cu credintà ca de un coif al mìntuirii ai fost acoperit  si cu cununa dragostei prealuminat te-ai ìncununat.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua  veniri a lui Hristos!  Condacul al 9-lea: Toatà firea omeneascà se minuneazà foarte cum tu, preaslàvite  proorocule, ai mers 40 de zile, fàrà sà mànìnci si sà bei, pìnà la muntele Horeb,  unde te-ai ìnvrednicit de stràlucita aràtare a lui Dumnezeu Atottiitorul si de 
ceaslov