© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
sfìntul si scumpul Lui Sìnge.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Dumnezeule, Cuvìntul lui Dumnezeu cel Sfìnt, sfinteste-mà acum cu  totul pe mine, cel ce vin càtre dumnezeiestile Tale taine, pentru  rugàciunile Sfintei Maicii Tale.  Apoi: Doamne miluieste (de 3 ori), Slavà... Si acum... dupà aceasta:  CONDACUL, glasul al 2-lea:    Podobie: Cele de sus... Sà nu mà treci cu vederea, Hristoase, pe mine cel ce primesc Pìinea,  adicà Trupul Tàu si dumnezeiescul Tàu Sìnge, si mà ìmpàrtàsesc cu  preacuratele si ìnfricosàtoarele Tale Taine, Stàpìne; sà nu-mi fie mie,  ticàlosului, spre osìndà, ci spre viata vesnicà si fàrà de moarte.  Cìntarea a 7-a:  Irmos: Chipul celui de aur...  Ìmpàrtàsirea nemuritoarelor Tale Taine, Hristoase, sà-mi fie mie acum  izvor de bunàtàti, luminà, viatà, nepàtimire si solire spre adàugirea si  ìnmultirea dumnezeiestii Tale bunàtàti, ca sà Te slàvesc pe Tine, Cel ce  singur esti bun.  Izbàveste-mà de patimi, de vràjmasi, de nevoi si de tot necazul, pe  mine cel ce mà apropii acum cu cutremur, cu dragoste si cu sfialà,  iubitorule de oameni, de Tainele Tale cele nemuritoare si dumnezeiesti si-  Ti cìnt tie: Bine esti cuvìntat, Doamne, Dumnezeul pàrintilor nostri.  Slavà...  Suflete al meu ticàlos, suflete pàtimas, spàimìnteazà-te vàzìnd  preaslàvitele Taine; làcrimeazà suspinìnd si bàtìndu-te ìn piept, strigà si zi 
ceaslov