© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
Rugàciune càtre  Preasfìnta Nàscàtoare de Dumnezeu  O, Preacuratà Maicà a Domnului, a puterilor celor de sus, ìmpàràteasa  cerului si a pàmìntului, atotputernicà, apàràtoarea si tària noastrà,  primeste aceastà cìntare de laudà si de multumire de la noi nevrednicii  robii tài. Ìnaltà rugàciunile noastre la tronul lui Dumnezeu si Fiul tàu, ca  sà fie milostiv nedreptàtilor noastre. Sà adauge harul Sàu tuturor celor ce  cinstesc preacinstit numele tàu si cu credintà si cu dragoste se ìnchinà  fàcàtoarei de minuni icoanei tale. Cà nu sìntem vrednici sà fim miluiti de  Dìnsul, dacà tu, Stàpìnà, nu-L vei milostivi asupra noastrà. Tie toate sìnt  cu putintà de la Dìnsul si pentru aceasta nàzuim la tine, cà esti  acoperitoarea noastrà si grabnicà ajutàtoare.  Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugàm tie; ocroteste-ne pe noi cu atotputernicul tàu Acoperàmìnt si cere de la Dumnezeu Fiul tàu sà dea pàstoritilor nostri sfintenie, ca sà privegheze si sà ocìrmuiascà sufletele noastre; ocìrmuitorilor de orase ìntelepciune si putere, judecàtorilor, dreptate si necàutare la fatà; ìnvàtàtorilor, minte si smerità ìntelepciune; sotilor, dragoste si ìntelegere; fiilor ascultare; asupritilor, ràbdare; asupritorilor, fricà de Dumnezeu; celor mìhniti, ràbdare si bucurie duhovniceascà; neìnfrìnatilor, ìnfrìnare; si nouà tuturor, duhul ìntelepciunii si al cucerniciei, duhul milostivirii si al blìndetii, duhul curàtiei si al dreptàtii.
ceaslov