© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
Rugàciune càtre Sfìntul Prooroc Ilie, la vreme de secetà Te cinstim pe tine, proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care pentru rìvna ta  pentru màrirea Domnului atottiitorul, neputìnd ràbda sà vezi ìnchinarea la idoli  si nelegiuirea fiilor lui Israel, ai ìnfruntat pe regele Ahab, càlcàtorul de Lege si  pentru pedepsirea acestora prin rugàciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de  trei ani pe pàmìntul lui Israel, spre ai ìndepàrta pe idolii netrebnici, pentru ca sà  se lase de fàràdelegi si nedreptàti, si sà se ìntoarcà spre singurul si adevàratul  Dumnezeu si spre ìmplinirea sfintelor Sale porunci. Ìn timp de foamete,  Preaminunate, ai hrànit pe vàduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin  rugàciune l-ai ìnviat. Dupà trecerea timpului de foamete proorocit, ai adunat pe  Muntele Carmelului poporul israelit ìnvechit ìn pàcàtosenie si lepàdare de  Dumnezeu si prin rugàciune foc din cer ai dobìndit peste jertfa ta, cu aceastà  minune ìntorcìnd pe Israel càtre Domnul. Pe proorocii cei mincinosi ai lui Baal i-  ai rusinat, iar dupà aceea, prin rugàciune, cerul iaràsi l-ai deschis si ploaie  multà pe pàmìnt ai dobìndit, iar pe credinciosii din Israel i-ai umplut de bucurie.  Càtre tine, Preafericitul Domnului, Ilie, cu umilintà alergàm, noi pàcàtosii si  smeritii, chinuiti de arsità si secetà. Màrturisim cà nu sìntem vrednici de mila si  de harul lui Dumnezeu; mai curìnd sìntem vrednici pe dreptate de amenintarea  asprà a mìniei Lui, cu tot felul de rele boli, necazuri si jale. Càci n-am umblat ìn  fricà de Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, ci ìn poftele desfrìnàrii inimilor  noastre, si tot felul de greseli fàrà numàr am sàvìrsit. Fàràdelegile noastre ne-  au ìntunecat mintea si nu sìntem vrednici a ne aràta ìn fata Domnului si a privi  la cer. Màrturisim cà si noi, ca ìn vechiul Israel, ne-am ìndepàrtat de Domnul  
ceaslov